عامل زمان در حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی به چه معناست؟

میزان دز دریافتی ناشی از پرتوگیری خارجی، متناسب با زمان حضور در میدان پرتو است.
بنابراین برای کاهش پرتوگیری، حضور در میدان پرتو باید به حداقل زمان ممکن تقلیل یابد. این مفهوم را عامل زمان نامیده‌اند.
باید در نظر داشت که سرعت بیش از حد و تعجیل در کار با مواد رادیواکتیو صحیح نیست، زیرا به علت بروز خطا یا پائین آمدن کیفیت ممکن است اجبارا کار تکرار شود و در نتیجه مجموع زمان کار در میدان پرتو و پرتوگیری بیشتر شود.
مشغولیت ذهنی و بدنی پرتو کار به هنگام کار در میدان پرتو نیز می‌تواند باعث افزایش زمان پرتوگیری شود.
به‌طور کلی با محدود کردن زمان کار، می‌توان پرتوگیری را به نحوی کنترل کرد که کار مورد نظر طبق موازین و قوانین حفاظت در برابر اشعه انجام پذیرد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
https://parsisotope-industrial.com/p/8501

لینک کوتاه

عامل زمان در حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی به چه معناست؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست