محفظه نگهدارنده چشمه PIC20

در اندازه‌گیری با روش هسته‌ای، نقش #محفظه یا کانتینرِ چشمه رادیواکتیو، یک نقش پررنگ و کلیدی است. محفظه علاوه بر اینکه تابش پرتوها را سمت و سو می‌دهد، از پرتوگیری کاربران سنجشگرهای هسته‌ای هم جلوگیری می‌کند. بنابراین از منظر قوانین ایمنی هسته‌ای، استاندارد بودن آنان یک امر حیاتی است.
محفظه PIC20 که توسط پارس ایزوتوپ-صنعتی تولید می‌شود، اولین محفظه تولید شده در کشور است که آزمون‌های تعیین شده از طرف نظام ایمنی هسته‌ای را با موفقیت گذرانده است.
این محفظه ظرفیتی برابر با ۲۰ میلی‌کوری برای چشمه‌های کبالت-۶۰ و ۱۰۰ میلی‌کوری برای چشمه‌های سزیم-۱۳۷ دارد.
https://parsisotope-industrial.com/p/9713

لینک کوتاه

محفظه نگهدارنده چشمه PIC20

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست