مدیریت تولید رادیوایزوتوپ‌های صنعتی در پارس ایزوتوپ، موفق به دریافت گواهینامه انطباق محصول شد.

مدیریت تولید #رادیوایزوتوپ‌های_صنعتی در پارس ایزوتوپ، موفق به دریافت گواهینامه انطباق محصول شد. این گواهینامه، به چشمه‌های بسته رادیواکتیو تعلق گرفته است و تمامی چشمه‌های نقطه‌ای، میله‌ای و کالیبراسیونی را شامل می‌شود.
آنطور که در پیوست گواهینامه آمده است، محصولات پارس ایزوتوپ-صنعتی آزمون‌های متعددی را برای دریافت گواهینامه سپری کرده‌اند که عبارتند از آزمون‌های دما بالا، دما پایین، ضربه، لرزش، فشار بالا، فشار پایین و سوراخ‌شدگی.
با دریافت این گواهینامه، الزامات استاندارد ISO 2919:2012 محقق شده است.
https://parsisotope-industrial.com/p/10173

لینک کوتاه

گواهینامه انطباق محصول

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست