مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

مرکز #نظام_ایمنی_هسته‌ای کشور یک مرجع ملی است که ماموریت حصول اطمینان از استفاده ایمن از انرژی هسته‌ای و منابع پرتو در ایران با هدف حفاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان‌آور پرتوها را به عهده دارد. نظام ایمنی هسته‌ای ایران دارای ۴ مدیریت اصلی شامل دفتر خدمات هسته‌ای و پرتوی، دفتر امور ایمنی هسته‌ای کشور، دفتر پادمان هسته‌ای ملی و دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور است. شبکه پرتوسنجی این مرکز، وظیفه سنجش تمام پرتوهای هسته‌ای در فضای ایران و از سوی دیگر وظیفه چک کردن تمامی محموله‌های ورودی کشور از نظر آلودگی به مواد هسته‌ای را به عهده دارد. این مرکز به‌طور مرتب در حال مبادله اطلاعات برای ایمنی بالای هسته‌ای با #آژانس_انرژی_اتمی است تا سطح ایمنی تجهیزات و تاسیسات اتمی به طور کامل حفظ شود.
https://parsisotope-industrial.com/p/8906

لینک کوتاه

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست