نشت‌یابی خطوط لوله

با استفاده از ردیاب رادیواکتیو برم-۸۲

این ردیاب که به فرم گاز متیل بروماید است، به‌راحتی در ترکیبات نفتی (از قبیل نفت خام، گازوئیل، بنزین، نفت سفید) قابل حل است و در ابتدای خط لوله تزریق می‌شود.
این گاز با مواد نفتی داخل لوله مخلوط شده و به‌صورت محلول همگن در می‌آید و هنگام عبور از داخل لوله، در صورتی‌که در قسمت‌هایی از لوله نشت وجود داشته باشد، مادهٔ رادیواکتیو برم حل شده در مواد نفتی، همراه با مواد نفتی از آن خارج (نشت) و در محیط اطراف لوله در خاک نفوذ می‌کند.
دستگاه نشت‌یاب PIG با فاصله زمانی حدود نیم ساعت بعد از تزریق ردیاب در خط لوله، از طریق چمبر (Chamber) مربوطه وارد لوله شده و همراه با مواد نفتی در طول لوله به حرکت در آمده و در مسیر خود تا انتهای لوله، طبق برنامه نرم‌افزار سیستم شروع به اندازه‌گیری و ثبت شمارش زمینه لوله نموده و اگر در قسمت‌هایی از لوله نشت وجود داشته باشد، اطلاعات پرتوی آن را نیز به صورت شمارش در کانال مربوطه ثبت و در حافظه خود نگهداری می‌کند، سپس دستگاه نشت‌یاب وارد قسمت انتهایی لوله یعنی Trap می‌شود.
در این هنگام دستگاه نشت‌یاب را از تراپ خارج و اطلاعات آن را وارد کامپیوتر نموده و بررسی اطلاعات جهت تعیین محل نشت آغاز می‌شود.
فهرست