نصب چگالی‌سنج هسته‌ای در کارخانه فسفات کارون

در هفته اخیر، کارخانه فسفات کارون باز هم میزبان کارشناسان پارس ایزوتوپ-صنعتی بود تا یکی از معایب پدید آمده در سیستم اندازه‌گیری هسته‌ای این کارخانه برطرف شود.
پارس ايزوتوپ-صنعتی با ساخت طرح جديدی از سيستم چگالي‌سنج هسته‌ای بر روي لوله‌های با قطر كم که حامل موادی با ارزش بالا بودند، مشكل كارخانه فسفات كارون آبادان را برطرف كرد.
در سيستم جدید، الگوريتم‌های متناسب با شرايط اين كارخانه، جايگزين سيستم‌های اندازه‌گيری vega شد.
#تعهد_به_تولید_ملی
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
نصب چگالی سنج هسته ای در کارخانه فسفات کارون

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست