ورود محموله جدید چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

به آگاهی شرکت‌های فعال در حوزه #رادیوگرافی صنعتی می‌رساند دومین محموله چشمه ایریدیم-۱۹۲ وصول شده است و پارس ایزوتوپ-صنعتی آماده خدمت‌رسانی است.
از شرکت‌های متقاضی درخواست می‌شود همچون قبل با ثبت درخواست و مدارک مربوطه در سامانه سیناپ و ارسال به‌موقع دوربین‌ها، موجب تسریع آماده‌سازی و بارگذاری دوربین‌ها شوند.
https://parsisotope-industrial.com/p/10141

لینک کوتاه

ورود محموله جدید چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست