ورود محموله جدید چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

به آگاهی شرکت‌های فعال در حوزه #رادیوگرافی صنعتی می‌رساند محموله جدید چشمه ایریدیم-۱۹۲ فردا پنجشنبه ۲۴ شهریور تحویل خواهد شد و شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی، بارگذاری و آماده‌سازی دوربین‌ها را آغاز خواهد کرد.
از شرکت‌های متقاضی درخواست می‌شود همچون قبل با ثبت درخواست و مدارک لازم در سامانه سیناپ و ارسال به‌موقع دوربین‌ها، موجب تسریع آماده‌سازی دوربین‌ها شوند.
https://parsisotope-industrial.com/p/10391

لینک کوتاه

ورود محموله جدید چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست