ورود محموله جدید چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

به آگاهی شرکت‌های #رادیوگرافی صنعتی می‌رساند؛ محموله فروردین ماه ایریدیم-۱۹۲، چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ ماه وارد کشور خواهد شد‌.
شرکت‌های متقاضی ضمن ثبت درخواست خود در سامانه سیناپ و با ارسال به‌موقع دوربین‌ها، موجب تسریع کار بارگذاری و آماده‌سازی دوربین‌ها خواهند شد.
https://parsisotope-industrial.com/p/10060

لینک کوتاه

محموله چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست