پالایشگاه و پتروشیمی

  1. خانه
  2. keyboard_arrow_left
  3. صنایع
  4. keyboard_arrow_left
  5. پالایشگاه و پتروشیمی

“آلکیل ته نشین شونده”

ردیابی چند نقطه‎ای رابط‎ها در قسمت ته نشینی

در یک واحد آلکالیزاسیون، ته نشین کننده اسید از طریق مخزن راکتور برای حذف اسید برای بازیافت مجدد به داخل راکتور تعذیه می‎شود…

پالایشگاه و پتروشیمی

“هیدروکراکر”

اندازه گیری چگالی در هیدروکراکر

باقی مانده‎های نفت سنگین نظیر باقی مانده‎های واحدهای تقطیر اتمسفریک و خلا، در هیدروکراکر پردازش می‎گردند…

پالایشگاه و پتروشیمی

“دکانتر گوگرد”

اندازه گیری چگالی در دکانتر گوگرد

در یک دکانتر گوگرد، اپراتور باید بصورت دستی سطح گوگرد ته نشین شده که به آرامی در زیر آب انباشت می‎شود را تعیین نماید…

پالایشگاه و پتروشیمی

“مخزن های تجمع کک”

اندازه‎گیری چگالی، سطح و تعیین نقطه‎ای سطح در مخزن‎های تجمع کک

واحد‎های کک تاخیری یک قسمت مهم در روند پالایش هستند و …

پالایشگاه و پتروشیمی

“ستون تقطیر”

اندازه گیری سطح در واحد تقطیر

در پایین ستون تقطیر مواد سنگین و بسیار چسبنده در دمای بسیار زیاد قرار می‎گیرند…

پالایشگاه و پتروشیمی

“واحد کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر”

چگالی سنجی و اندازه گیری پیوسته و نقطه‎ای سطح در راکتور

کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر (FCC) یکی از مهمترین فرآیندهای تبدیل در پالایشگاه های نفت می‎باشد…

پالایشگاه و پتروشیمی

“بازسازى پیوسته کاتالیزور”

اندازه گیری پیوسته و نقطه‎ای سطح کاتالیزور

در یک قسمت از چرخه کاری فرآیندهای کاتالیزور محور تبدیل و اصلاح، نیاز به کاتالیزور تازه می‎باشد…

پالایشگاه و پتروشیمی
فهرست