پایان نمایشگاه سوریه؛ تعهدات خارجی پارس ایزوتوپ-صنعتی آغاز شد.

نمایشگاه نفت و گاز سوریه، دیشب ساعت ۲۲ پایان گرفت و حضور پر آمدوشد پارس ایزوتوپ-صنعتی در این #نمایشگاه به پایان رسید. مشارکت در سیرپترو، اولین حضور پارس ایزوتوپ-صنعتی در نمایشگاه‌های خارجی به شمار می‌رود و تجربه‌ای ارزنده و گرانبها به تجربیات شرکت افزود. حضور پارس ایزوتوپ-صنعتی برای معرفی #سنجشگرهای_هسته‌ای و چشمه‌های رادیواکتیو، با استقبالی گسترده همراه بود و در طول ۴ روز، ده‌ها مذاکره به انجام رسید که در تمامی آنها، دانش فنی و توانمندی شرکت مورد تحسین و ستایش قرار گرفت.
حضور در بازارهای جهانی، راهبردی است که به وظایف و مسئولیت‌های پارس ایزوتوپ-صنعتی می‌افزاید و سنگ محکی خواهد بود که درجه کیفی محصولات شرکت را منطبق با استانداردهای جهانی به سنجش خواهد گذاشت.
https://parsisotope-industrial.com/p/10259

لینک کوتاه

نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز سوریه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست