پسمان پرتوزا یا زباله‌های اتمی چه سرنوشتی دارند؟

پسمان پرتوزا یا زباله اتمی به موادی گفته می‌شود که حاوی و یا آلوده به مواد پرتوزا در غلظت‌های بیش از میزان متعارفی باشند که توسط مقامات قانونی تعیین می‌شود و هیچ‌گونه استفاده بعدی‌ برای آنها در نظر گرفته نشده و رفع آلودگی از آنها اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
پسمان‌های پرتوزای تولید شده از فعالیت‌های مختلف هسته‌ای را پس از آمایش و بسته‌بندی، به منظور کاهش احتمال نشت مواد پرتوزا، به روش‌های زیر از محیط زیست دور می‌کنند:
۱- دفن در پسمان گور
۲- تخلیه در دریا
۳- دفن در زیر بستر اقیانوس‌ها
۴- دفن در گنبدهای نمکی
۵- فرستادن به سایر کرات
https://parsisotope-industrial.com/p/8972

لینک کوتاه

پسمان پرتوزا یا زباله‌های اتمی چه سرنوشتی دارند؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست