پندار تا تحقق؛ تولید منظم چشمه ایریدیم-۱۹۲

هیچ جامعه‌ای تحریم و محرومیت را نمی‌پسندد، اما گاهی تقلاها برای خروج از تنگناها، دستاوردهایی دارد که شگفتی‌آور می‌شود. شاهدش تولید چشمه ایریدیم-۱۹۲ در پارس ایزوتوپ-صنعتی است که اکنون مراحل تبدیل شدن به روند منظم را طی می‌کند.
هفته گذشته ۱۸ چشمه ایریدیم-۱۹۲ با پرتوزایی‌های ۳۰ تا ۴۶ کوری در پارس ایزوتوپ-صنعتی تولید شد و در دوربین‌های #رادیوگرافی_صنعتی بارگذاری گردید. تولید چشمه با پرتوزایی ۴۶ کوری، یک رکورد به شمار می‌رود که انتظار نمی‌رفت به زودی حاصل شود.
از هفته آینده، تولید چشمه‌های جدید آغاز خواهد شد. امکان ثبت سفارش از اکنون برای شرکت‌های رادیوگرافی مهیاست.
https://parsisotope-industrial.com/p/10822

لینک کوتاه

چشمه ایریدیم-192

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست