چشمه‌های کنترلی و کالیبراسیون حجمی

یکی از ویژگی‌های متمایز کننده چشمه‌های کنترلی و کالیبراسیون، اندازه ابعادی ماده رادیواکتیو تثبیت شده در چشمه است. در صورتی که این ابعاد مقدار قابل توجهی از چشمه را در بر گیرد، چشمه‌های حجمی خطاب خواهد شد.
چشمه‌های حجمی انواع مختلفی دارد و در کالیبراسیون #سیستم_اندازه‌گیری_هسته‌ای که توزیع حجم اکتیو در آنها دارای اهمیت است، کاربرد دارد. در حال حاضر این چشمه‌ها در شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی با دو رادیونوکلوئید سزیم-۱۳۷ و کبالت-۶۰ در اندازه‌ها و ابعاد مختلف مطابق با درخواست مشتری قابل تولید است. در پارس ایزوتوپ-صنعتی قدم‌های جدیدی جهت افزایش تنوع رادیونوکلوئیدها در تولید این چشمه‌ها برداشته شده که به زودی قابل عرضه خواهد شد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
چشمه‌های کنترلی و کالیبراسیون حجمی
Telegram
LinkedIn
فهرست