چشمه نقطه‌ای سزیم-۱۳۷

چشمه نقطه‌ای سزیم-۱۳۷ در ۱۲ مدل مختلف در پارس ایزوتوپ-صنعتی تولید می‌شود. تفاوت مدل‌ها از این جهت است که #محفظه چشمه‌های رادیواکتیو، الگوهای گوناگونی دارد و چشمه‌ها متناسب با این الگوها تولید می‌شوند. با این ترتیب برای تمامی محفظه‌های موجود در صنعت که توسط شرکت‌های متفاوت تولید شده‌اند، امکان تولید و بارگذاری چشمه سزیم-۱۳۷ وجود دارد.
https://parsisotope-industrial.com/p/10083

لینک کوتاه

چشمه نقطه‌ای سزیم-137

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست