کارهای ضروری در زمان آسیب دیدن به دوربین

اگر در حین #رادیوگرافی_صنعتی، دوربین دچار حادثه‌ای چون سقوط از ارتفاع شود، آیا خطر پرتوگیری وجود دارد؟
در حادثه‌هایی مثل سقوط از ارتفاع، ممکن است هسته دوربین آسیب دیده، ترک برداشته یا بشکند. در این‌صورت نزدیک شدن به دوربین و یا حمل آن، موجب پرتوگیری خواهد شد.
در چنین سوانحی باید با دزیمتر، از همه جهات دز چسبیده دوربین اندازه‌گیری شود. اگر دزیمتر عددی بالاتر از ۲ میلی سیورت را نشان دهد، باید فوراً دوربین را با کیسه‌های سربی پوشانده و ضمن رعایت مقررات حمل و نقل، دوربین برای تعمیر منتقل شود. در غیر این‌صورت (دز معمول یا کمتر از ۲ میلی سیورت) باید هر روز قبل از کار، سطوح دوربین دزیمتری شده و پس از اطمینان شروع به کار شود.
https://parsisotope-industrial.com/p/9716

لینک کوتاه

کارهای ضروری در زمان آسیب دیدن به دوربین

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست