کبالت-۵۷ محصولی جدید در سبد چشمه‌ها

سبد چشمه‌های رادیواکتیو پر بارتر شد. از حالا چشمه کبالت-۵۷ نیز در مجموعه محصولات پارس ایزوتوپ-صنعتی حضور خواهد داشت.
سفارش این محصول، توسط شرکت #پرتو_نگار_پرشیا به ثبت رسید و پس از انجام برخی مطالعات و بررسی‌ها، دو چشمه کالیبراسیونی کبالت-۵۷ با موفقیت تولید شد. چشمه‌های تولیدی از نوع نقطه‌ای و با اکتیویته ۲۵ میکروکوری است.
کبالت-۵۷ نیمه عمری برابر با ۲۷۱ روز دارد و یک رادیوایزوتوپ گامازا است. انرژی غالب این چشمه، ۱۲۲ کیلوالکترون ولت برآورد شده است.
https://parsisotope-industrial.com/p/9843

لینک کوتاه

کبالت-57 محصولی جدید در سبد چشمه‌ها

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست