در روزهای اخیر، ده‌ها بازدید عمومی و تخصصی از خط تولید پارس ایزوتوپ-صنعتی انجام شد و گروه‌های مختلفی از رده‌های سنی و تحصیلی گوناگون، شرکت و تولیدهایش را از نزدیک دیدند. نکته این است که بسیاری از آنها، خطرهای #تجهیز_رادیومتریک را جویا می‌شدند و می‌پرسیدند در برابر پرتوهایی که رنگ و شکل و بویی ندارد، چطور می‌توان در امان بود؟
پاسخ به این پرسش را باید با مثال برای عموم جامعه روشن کرد. وقتی از نیروی هسته‌ای و پرتوهای نامرئی می‌گوییم، باید نیروی دیگری چون الکتریسیته را مثال زد که اگر مهار نشود، بارها خطرناک‌تر خواهد بود.
دانش رادیومتریک به تعبیر ساده، همان مهار کردن پرتوهاست و اطمینان یافتن از اینکه پرتوها، در مسیری جز آنکه خواسته‌ایم، جریان نیابند.
چشمه‌های رادیواکتیو که منبع پرتوها به شمار می‌روند، در محفظه‌هایی رخنه‌ناپذیر بارگذاری می‌شوند و پرتوها را در مسیری مشخص هدایت می‌کنند. در این بین، هرچه که به پرتوها برخورد کند، به آشکارساز گزارش می‌شود و پرتوها جز این مسیر مشخص، جایی و فرصتی برای پراکنده شدن ندارند.

Video

https://parsisotope-industrial.com/p/10996

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست