تجهیز جریان‌سنج/غلظت سنج (دو فازی)

در بسیاری از خط لوله‌های موجود در صنایع مختلف، سیال‌هایی با فازهای گوناگون چون مایع و گاز در جریان است و هنگامی‌که اندازه‌گیری چگالی سیال ضرورت یابد، نتایج دقیقی با توجه به دو فاز بودن آن، حاصل نمی‌شود. تجهیز رادیومتریک جریان‌سنج / غلظت‌سنج سیالات (two phase and concentration liquid flowmeter) برای بهره‌گیری در چنین شرایطی پدید آمده است. این محصول رادیومتریک، فازهای سیالات داخل خطوط را تشخیص می‌دهد و بر اساس الگوریتم‌های پیچیده‌ای که مختص به این محصول طراحی شده، نوع سیال‌ها و چگالی آنها را محاسبه و گزارش می‌کند.

توضیحات

الگوریتم و نرم افزار این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که به‌صورت کاملاً هوشمند و برخط غلظت مواد را در یک سیستم دوفازی تشخیص می‌دهد و می‌تواند تمایز هر کدام از فازهای مایع-گاز، مایع-جامد و جامد-گاز را تشخیص دهد و باعث افزایش کیفیت محصولات و کنترل مناسب فرایندها شود.

این تجهیز نیز چون باقی تجهیزات رادیومتریک شرکت، بدون تأثیرپذیری از شرایط محیطی به کار می‌پردازد و به دلیل عدم استفاده از قطعات مکانیکی و فرسایش‌پذیر، عمری طولانی دارد. دقت این محصول به گواهی صنایع بهره‌بردار، از نمونه‌های خارجی بسیار بیشتر است.

این محصول، گواهینامه‌های IEC و ATEX را دریافت کرده است و چون باقی محصولات شرکت، از ضمانت طولانی مدت و خدمات شبانه‌روزی و مادام‌العمر برخوردار است.

فهرست