اصول ایمنی رادیوگرافی صنعتی در فضای باز

  • ایجاد مرزهای ایمنی و ناحیه تحت نظارت و محصور کردن محیط با موانع مناسب، مثل نوار خطر اشعه و علامت‌گذاری‌های صحیح.
  • نصب علائم هشداردهنده نوری در محل.
  • مراقبت تمام وقت از محوطه تحت نظارت هنگام عملیات پرتونگاری و جلوگیری از ورود افراد به ناحیه تحت کنترل.
  • استفاده از موانع طبیعی مثل دیوار و یا موانع مصنوعی، عامل زمان و فاصله، جهت کاهش پرتوگیری افراد.
  • جمع‌آوری تمامی علائم هشداردهنده و نوار خطر پس از خاتمه عملیات پرتونگاری.
  • نفر مسئول باید از زمان شروع و پایان عملیات اطلاع دقیق حاصل کند.
https://parsisotope-industrial.com/p/9882

لینک کوتاه

اصول ایمنی رادیوگرافی صنعتی در فضای باز

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست