در صورت آلودن شدن بدن به مواد رادیواکتیو چگونه عمل کنیم؟

در صورت آلوده شدن بدن به مواد رادیواکتیو:
اگر قسمت کوچکی از بدن آلوده شده، باید رفع آلودگی موضعی انجام شود تا از پخش بیشتر آلودگی جلوگیری شود.
برای جلوگیری از انتشار آلودگی‌، رفع آلودگی از سمت خارج منطقه به سمت مرکز انجام می‌شود. این حرکتِ خارج به داخل با هر نوع پارچه یا برس مورد استفاده، باید فقط یک بار انجام شود. یا اینکه به صورت حرکات دایره‌وار متحد‌المرکز از خارج به داخل انجام گیرد. این روند ممکن است ۲ بار یا بیشتر توسط برس جراحی تمیز، گاز يا ابزارهای مشابه انجام شود. سپس محل، با آب ولرم شسته می‌شود و مجدداً با همان فرآیند بالا، خشک کردن ناحیه از خارج به داخل انجام می‌شود.
پس از خشک کردن، مجدداً آلودگی پوست بررسی می‌گردد.
اگر پس از سه مرحله رفع آلودگی به روش فوق، آلودگی کم نشده باشد و یا حساسیت پوستی بروز کرده باشد، فرد را به متخصص و پزشک ارجاع می‌دهیم.
برای رفع آلودگی پرتوی، استفاده از حلال‌هایی مثل استون یا الکل ممنوع است. چرا که می‌تواند باعث جذب بیشتر مواد پرتوزا به داخل بدن شود.
https://parsisotope-industrial.com/p/9371

لینک کوتاه

در صورت آلودن شدن بدن به مواد رادیواکتیو چه کنیم؟

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست