دیدار مدیران بلندپایه صنایع نفت و پتروشیمی

امروز جمع پرشماری از مدیران و معاونان صنایع نفت و پتروشیمی، به دیدار پارس ایزوتوپ-صنعتی آمدند و بازدیدی چندین ساعته از خط تولید و محصولات شرکت به انجام رسید. در این دیدار، آزمایشگاه‌های تولید چشمه‌های صنعتی و کارگاه‌های تولید تجهیزات رادیومتریک مورد بازدید قرار گرفت و آنچه در توان شرکت برای خدمت‌رسانی به صنایع مادر کشور قرار دارد، شرح و توضیح داده شد.
محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان بازدید، با این گروه بلندپایه دیدار کرد و گفت‌وگویی در مورد نیاز صنایع کشور به تجهیزات رادیومتریک به انجام رسید. اسلامی اظهار خرسندی کرد که امکان رفع نیاز تمام صنایع در حوزه فناوری هسته‌ای، در پارس ایزوتوپ-صنعتی فراهم شده است و دیدارهایی از این دست را برای تقویت همکاری بین صنعت هسته‌ای و باقی صنایع، سودمند و موثر خواند.
https://parsisotope-industrial.com/p/10990

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست