سیستم ضخامت سنجی چیست؟

یکی از انواع سیستم‌های اندازه‌گیری هسته‌ای، سیستم ضخامت سنجی است که بر اساس تضعیف مقدار تابش رسیده به آشکارساز کار می‌کنند. این سیستم‌ها می‌توانند ضخامت پلاستیک، کاغذ، کارتن، دستمال کاغذی، MDF، فلز، پوشش رنگ و… را اندازه گیری کنند. در سیستم‌های ضخامت سنجی با چشمه رادیواکتیو بتازا، اساس عملکرد، تضعیف مقدار تابش پرتو بتا پس از برهمکنش با ماده تحت اندازه‌گیری است. هر اندازه که ضخامت و یا چگالی ماده بیشتر باشد، امکان توقف تابش بتا بیشتر می‌شود و تابش کمتری به آشکارساز می‌رسد. با اندازه‌گیری نسبت تابش‌های عبوری به کل تابش‌ها بدون حضور ماده، ضخامت ماده (وزن ماده) توسط دستگاه محاسبه و گزارش می‌شود.
در پارس ایزوتوپ-صنعتی، سیستم هسته‌ای ضخامت سنجی، بر اساس سفارش مشتریان طراحی و ساخته می‌شود.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
سیستم ضخامت سنجی چیست؟
Telegram
LinkedIn
فهرست