شرح فرم کنترل کیفی دوربین پرتونگاری صنعتی

مشتریان پارس ایزوتوپ-صنعتی پس از دریافت خدمات مربوط به بارگذاری دوربین‌های پرتونگاری، فرمی را به همراه دوربین خود تحویل می‌گیرند که با عنوان فرم کنترل کیفی دوربین رادیوگرافی معروف است. لازم است که مشتریان گرانقدر، با دقت فرم را بررسی کنند تا از خدمات دریافتی اطلاع کامل به دست آورند.
اکنون بخش‌های مختلف و مندرجات این فرم را بررسی خواهیم کرد.
عنوان: فرم تخلیه، کنترل کیفی، بارگذاری و دزیمتری دوربین‌های رادیوگرافی
این مدرک، براساس قوانین و مقررات مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، برای تائید الزامات قانونی دوربین‌ها هنگام بارگذاری، در ارتباط با انجام امور کنترل کیفی دوربین‌های پرتونگاری صنعتی تهیه گردیده است.
مالک دوربین: شخص حقوقی یا شرکت دارنده دوربین را گویند که بر طبق ضوابط واحد قانونی، مجوز بهره‌برداری و استفاده از دوربین فوق را داراست.
مدل دوربین: عبارت است از نام کارخانه سازنده
و مشخصات مورد نیاز از قبیل ظرفیت بارگذاری دوربین
شرکت وارد کننده چشمه: تامین کننده‌ای که چشمه رادیواکتیو را تهیه و وارد کشور می‌کند.
شماره سریال: شماره‌ای است که روی بدنه دوربین و پلاک آن حک گردیده و منحصر به همان دوربین است.
شناسنامه دوربین: سندی است که از طرف واحد قانونی برای کلیه دوربین‌های موجود در کشور صادر گردیده، و حاوی کلیه اطلاعات و مشخصات فنی و چشمه‌های بارگذاری شده در دوربین با تاریخ آن است.
 تخلیه دوربین: شماره سریال و چشمه‌ای که داخل دوربین از قبل بارگذاری شده و جهت بارگذاری جدید می‌بایست تخلیه و پسماند شود.
تعمیرات دوربین: زمان تحویل دوربین به کارشناس سرویس و تعمیرات و دریافت از وی پس از انجام تعمیرات قید می‌شود.
 کنترل کیفی: در این جدول، مواردی که به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد دوربین‌های پرتونگاری الزامی است قید گردیده که پس از انجام تعمیرات توسط مسئول کنترل کیفی بررسی و تائید یا رد می‌شود.
نتیجه کنترل کیفی: مسئول کنترل کیفی، نتیجه صحت عملکرد دوربین را اعلام و امضاء می‌کند.
بارگذاری: مسئول آزمایشگاه، اطلاعات بارگذاری جدید از قبیل شماره سریال چشمه و هلدر، میزان اکتیویته و تاریخ بارگذاری را قید و امضاء می‌کند.
کنترل ایمنی و دزیمتری: مسئول فیزیک بهداشت دوربین‌های پرتونگاری ضمن اندازه‌گیری دز سطحی دوربین و میزان نشتی آن، کلیه مراحل انجام شده را بازبینی و در صورت تایید امضاء و جهت اخذ مجوز به واحد قانونی ارسال می‌کند.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
https://parsisotope-industrial.com/p/8699

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست