چند نمونه از دوربین‌های رادیوگرافی

دوربین تکاپس دلتا:
این دوربین از جمله دوربین‌های رادیوگرافی موجود در بازار است که در حال حاضر در شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی بارگذاری می‌شود. این دوربین ۲۲٫۷ کیلوگرم وزن دارد و بارگذاری ایریدیم–۱۹۲ تا حداکثر  ۱۵۰ کوری در آن ممکن است.

دوربین تکاپس سیگما:
از دیگر دوربین‌هایی که در حال حاضر دارای مجوز فعالیت است، دوربین تکاپس سیگما است که وزنی برابر با ۲۴ کیلوگرم دارد و ظرفیت بارگذاری ایریدیم–۱۹۲ تا حداکثر ۱۳۰ کوری را داراست.

دوربین سومی که در حال حاضر دارای مجوز بارگذاری چشمه ایریدم–۱۹۲ است، دوربین گامامت TSI است.
این دوربین در دو مدل، ظرفیت بارگذاری چشمه ایریدیم–۱۹۲ تا حداکثر ۸۰ یا ۱۳۵ کوری –بسته  به مدل دوربین– را دارد.

#پارس_ایزوتوپ_صنعتی

https://parsisotope-industrial.com/p/8778

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست