کنترل کیفی دوربین‌های پرتونگاری صنعتی (بخش اول)

برای اطمینان‌ از عملکرد مناسب دوربین لازم است برخی کنترل‌ها توسط شرکت‌های پرتونگاری صنعتی انجام شود.
کنترل محفظه پرتودهی دوربین:
در مورد قسمت پرتودهی، لازم است از موارد زیر اطمینان حاصل شود:
▪️پس از فعال شدن سیستم قفل دوربین، امکان باز شدن آن بدون کلید وجود نداشته باشد.
▪️در صورت وجود نگهدارنده چشمه در داخل دوربین، انتهای هلدر خمیده، معیوب یا کثیف نباشد.
▪️درپوش محافظ نگهدارنده چشمه بر روی دستگاه به نحو صحیح بسته شده باشد.
▪️قفل و توپی دستگاه کنترل شود تا اتصالات و عملکرد آن مشکلی نداشته باشند.
▪️در یک ناحیه کنترل شده، سیستم قفل و عملکرد کل دستگاه در وضعیتی همانند اولین عملیات پرتودهی که دستگاه استفاده می‌شود، آزمایش گردد. باید حین انجام این آزمون اطمینان حاصل شود که سیستم قفل دستگاه و کل عملکرد آن، کاملاً سالم و روان باشد.
https://parsisotope-industrial.com/p/9647

لینک کوتاه

رادیوگرافی صنعتی

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست