پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران | ۱۳ و ۱۴ آبان | تهران

پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست